ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8961323

สารบัญ

ระบบปฏิบัติการ Windows Vista

ไมโครซอฟต์ Windows Vista เป็นการพัฒนาจาก บริษัทไมโครซอฟต์ เพื่อใช้กับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) ในการทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆ ของเครื่อง และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น จากระบบ Windows XP โดยต้องเตรียมคุณสมบัติ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เตรียมฮาร์ดดิสก์ (การแบ่งพาร์ติชัน) การฟอร์แมต แล้วจึงติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Windows Vista ได้ ซึ่งระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ทางไมโครซอฟท์ ได้ออกแบบมา ต้องสัมพันธ์กันกับ อุปกรณ์ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ไม่เช่นนั้น การทำงานของระบบอาจ ไม่มีประสิทธิภาพพอ

 

ความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
ในอดีตการพัฒนาโปรแกรมสำหรับหน้าที่หนึ่ง ๆ ต้องใช้เวลามาก เพราะต้องเขียน โปรแกรมถึง 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โปรแกรมทำงาน และโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ภายในเครื่อง เมื่อมีการสร้างโปรแกรมใหม่ ปัญหาก็คือ ต้องมีการสร้างโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์อีกครั้ง ซ้ำซ้อนกับผู้อื่นที่ได้สร้างโปรแกรมนี้ไว้แล้ว ทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไป อย่างล่าช้า เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้มีการคิดค้นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ หรือ โอเอส (OS: Operating System) ทำให้ไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกต่อไป เพราะสามารถทำงานผ่านระบบปฏิบัติการได้โดยตรง

วิวัฒนาการของ Windows Vista
ไมโครซอฟต์ Windows Vista เป็นโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์ เพื่อใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ มิเช่นนั้นคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ บริษัทไมโครซอฟต์ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการขึ้นมาใช้กับเครื่อง PC มาตั้งแต่ยุคแรก ๆ เรียกชื่อระบบปฏิบัติการนั้นว่า MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) ที่มีการทำงานใน แบบเท็กซ์โหมด และได้เปลี่ยนมาเป็นระบบปฏิบัติการ Windows ที่มีการทำงานแบบโหมดกราฟิก ซึ่งทางบริษัทไมโครซอฟต์ได้ทำการพัฒนาไปเรื่อย ๆ ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟต์ จะ เน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่สองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และกลุ่มผู้ใช้งานด้าน ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เริ่มจาก Windows 3.0 และ 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows Me ซึ่งเป็น Windows สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป และ Windows NT และ Windows 2000 ที่รวมเอา ความสามารถในการทำงานระดับเครือข่ายไว้ด้วย ต่อมาไมโครซอฟท์ได้รวม Windows ทั้งสอง
สายพันธุ์นี้เข้าไว้ด้วยกันเป็น Windows XP ซึ่งมี 2 รุ่นสำคัญคือ Home Edition (สำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไป) และ Professional Edition (สำหรับผู้ใช้งานองค์กร) Windows XP นับเป็น

 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ Windows

นี่ยังไม่รวมกับปัจจุบันนี้ กับระบบปฏิบัติการ Windows 7

รุ่นต่าง ๆ ของ Windows Vista
Microsoft Windows Vista ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ใช้งานที่บ้านซึ่งใช้เครื่องของตนในการท่องเว็บตามปกติ จนถึงนักธุรกิจที่ต้องจัดระเบียบและจัดการข้อมูลที่มีปริมาณมาก รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทำ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน เพื่อให้ทุกคนได้รับผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ ตอบสนองการใช้งานเฉพาะของแต่ละคน Microsoft จะนำเสนอ Windows Vista ในรุ่นต่าง ๆ 4 รุ่น ด้วยกัน ได้แก่ Home Basic, Home Premium, Business และรุ่น Ultimate ที่เป็นรุ่นที่ได้ รวบรวมคุณสมบัติการใช้งานทั้งหมดไว้ แต่ละรุ่นจะเน้นในการตอบสนองการใช้งานแต่ละประเภท โดยเฉพาะ ไม่ว่าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ตั้งแต่ความบันเทิงภายในบ้านไป จนถึงประสิทธิผลทางธุรกิจ Windows Vista จะมีรุ่นที่เหมาะสำหรับทุกคนเสมอ สำหรับองค์กรระดับโลกที่มีขนาดใหญ่ มีโครงสร้างด้าน IT ที่ซับซ้อน เราขอแนะนำให้ พิจารณา Windows Vista ในรุ่นพิเศษ คือ Windows Vista Enterprise Edition
ส่วน Windows Vista รุ่น Starter Edition นั้น เป็นรุ่นที่ออกมาเน้นทำราคาถูก และมีขายใน บางประเทศเท่านั้น แต่มีข้อจำกัดกว่า Windows Vista รุ่นทั่วไปหลายประการ เช่น มีความสามารถ ด้านเครือข่ายที่จำกัด และรองรับเพียงระบบ 32 บิต เท่านั้น

 

1. Windows Vista Home Basic เหมาะสำหรับผู้ใช้ ภายในบ้านที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น อีเมล การเรียกดู อินเทอร์เน็ต และการดูภาพถ่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย ช่่วยให้เราค้นหาสิ่งที่ ต้องการในคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ให้
สภาพการใช้งานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อช่วยปกป้องเราจากโลกที่ไม่ สามารถคาดการณ์ได้
2. Windows Vista Home Premium เป็นรุ่นที่เหมาะ
ที่สุดสำหรับเครื่องเดสก์ท็อปที่ใช้งานตามบ้านและคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในรุ่น
นี้มีการออกแบบที่ล้ำยุคที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมาก
ขึ้น ในขณะเดียวกันก็มอบประสิทธิผลการทำงาน ความบันเทิง และความ
ปลอดภัย ซึ่งเราต้องการจะได้รับจากคอมพิวเตอร์ของเราในบ้านหรือนอกบ้าน
3. Windows Vista Business เป็น Windows รุ่นแรกที่ได้รับ
การออกแบบมาเฉพาะเพื่อการตอบสนองความต้องการใช้งานของธุรกิจขนาดเล็ก
เราจะสามารถประหยัดเวลาที่ต้องเสียไปกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
เทคโนโลยีได้มากขึ้น เราจึงมีเวลามากขึ้นในการทำธุรกิจของเราให้ประสบ
ความสำเร็จ Windows Vista Business เป็นทางเลือกหนึ่งเดียวสำหรับธุรกิจของเรา
เพื่อวันนี้และวันข้างหน้า
4. Windows Vista Ultimate เป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการ
ใช้งานคุณลักษณะที่ครบถ้วน สลับสับเปลี่ยนระหว่างโลกของการใช้งานกับโลก
ของความบันเทิงได้อย่างง่ายดายด้วยรุ่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดของ Windows Vista
Ultimate ให้คุณลักษณะต่างๆ ด้านการใช้งาน ความปลอดภัย และระบบเคลื่อนที่
ที่จำเป็นสำหรับงานของเรา รวมถึงคุณลักษณะด้านความบันเทิงให้เราเพลิดเพลิน
ได้ตามต้องการ
5. Enterprise การออกแบบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้าน IT
ลงอย่างเห็นได้ชัด Windows Vista Enterprise สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กรระดับโลกขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้าง IT ที่สลับซับซ้อนได้
6. Windows Vista Starter การออกแบบที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้าน IT ลง
อย่างเห็นได้ชัด Windows Vista Enterprise สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรระดับ
โลกขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้าง IT ที่สลับซับซ้อนได้