ผู้ชม
1
เนื้อหา
74
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
8961297
 • ระบบปฏิบัติ์การวินโดว์ ( OS )

  ระบบปฏิบัติ์การวินโดว์ ( OS )

  ในอดีตการพัฒนาโปรแกรมสำหรับหน้าที่หนึ่ง ๆ ต้องใช้เวลามาก เพราะต้องเขียน
  โปรแกรมถึง 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โปรแกรมทำงาน และโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์
  ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ภายในเครื่อง
  เมื่อมีการสร้างโปรแกรมใหม่ ปัญหาก็คือ ต้องมีการสร้างโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
  ฮาร์ดแวร์อีกครั้ง ซ้ำซ้อนกับผู้อื่นที่ได้สร้างโปรแกรมนี้ไว้แล้ว ทำให้การพัฒนาโปรแกรมเป็นไป
  อย่างล่าช้า เพื่อแก้ปัญหานี้จึงได้มีการคิดค้นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางควบคุมอุปกรณ์
  ฮาร์ดแวร์ขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ระบบปฏิบัติการ หรือ โอเอส (OS: Operating System) ทำให้ไม่
  ต้องมีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อีกต่อไป เพราะสามารถทำงานผ่าน
  ระบบปฏิบัติการได้โดยตรง

  ปัจจุบันระบบปฏิบัติการได้พัฒนามาหลากหลายรูปแบบ หลายรุ่น ซึ่งหลักๆ ก็มีดังนี้

  - Windows XP

  - Windows Vista

  - Windows 7

  เพื่อนๆสามารถคลิกที่เมนูด้านซ้าย หรือด้านล่างนี้ เพื่อเลือกศึกษาระบบวินโดว์ในแต่ละรุ่นได้เลยนะครับ

   

   

  Read More